O książce.

 

Żadna książka nie jest w stanie przedstawić dokładnego portretu Jezusa z Nazaretu. Wiemy jednak, że:

 

Jego życie było uczciwe i prawe, a to oznaczało, że nikt nie mógł znaleźć w Nim żadnego niedociągnięcia. Jezus kochał zwykłych ludzi, troszczył się o samotnych i niekochanych, identyfikował się z pogardzanymi. Okazywał współczucie chorym i odrzuconym przez społeczeństwo. Swoim postępowaniem przyniósł wolność, szacunek i godność kobietom.

 

Dawid Watson, angielski duchowny i pisarz.

 

 

Jego szlachetna postawa, łagodny charakter, a nade wszystko miłość wyrażona wzrokiem i brzmieniem głosy, przyciągały do Niego wszystkich, którzy stwardnieli w niewierze. Gdyby słodycz i życzliwość Jego duszy nie przejawiały się w każdym Jego słowie i stworzeniu, nigdy nie mógłby przyciągać do siebie takich rzesz.

 

Ellen G. White, amerykańska pisarka religijna.

 

 

Jezus przebywał wśród grzeszników, prostytutek, złodziei. Traktował ich jednak z szacunkiem. Współczuł bojaźliwym i zasmuconym, karcił zaś pysznych i polegających tylko na sobie. Nikt nie pozostawał wobec Niego obojętny. Albo Go akceptowano albo po bliższym poznaniu odrzucano.

 

Morris L. Venden

Morris L. Venden (1932-2013)

Amerykański pastor, nauczyciel i duszpasterz akademicki, ceniony mówca. Autor ponad 30 książek, z których wiele stało się bestselerami.

W czasie swojego życia, Morris Venden był pastorem w wielu dużych kościołach, m.in. w La Sierra University Church, Pacific Union College Church w Kalifornii oraz Union College Church w Nebrasce. Później zajmował się kościołem Azure Hills, gdzie pracował aż do emerytury, na którą odszedł w sierpniu 1998 roku. Następnie pastor  Venden zaangażował się w działalność radia Voice of Prophecy.

Oprócz napisania 30 książek o tematyce religijnej, Venden znany był jako wspaniały mówca. Często określano go mianem mistrza sztuki przemawiania. Przede wszystkim jednak – Morris Venden całym sercem kochał swojego Zbawiciela.